Kamulaştırma Hukuku /

  • Kamulaştırma Bedel tespiti  tescili, acele kamulaştırma, kamulaştırma bedelinin artırılması, hukuki el atma, kamulaştırmayı iptal, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan uyuşmazlıkların idare nezdinde ve dava aşamasında etkin şekilde takip edilmesi, sonuçlandırılması ve zararın tazmin edilmesi aşamalarında avukatlık hizmeti sunulması.