İmar Hukuku /

  • İmar mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • İmar cezalarına karşı önleyici ve giderici nitelikte avukatlık hizmeti sunulması
  • İnşaat projelerinin imar hukukuna uygunluğunun denetlenmesi