Aile Hukuku ve Mal Rejimleri /

Aile hukuku; evlenme ve nişanlanma, bu iki yapının oluşum şartları, sonuçları, boşanma, boşanma sebepleri, ayrı yaşama ve nafaka, Evlenme ile ortaya çıkan mal paylaşımı ve ayrılığı, Eşlerin birbirlerinin malları üzerindeki hakları ve ortak edinilen mallar, Soy bağının kurulması, kocanın babalığı, evlat edinme, aile hukuku konusudur.
Ana ve baba, velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlüdürler.
Aile hukuku kapsamındaki yapılardan biri de aile içi nafakadır.
Evi yönetme yetkisi, kan veya kayın hısımlığı, işçilik, çıraklık veya benzeri sebeplerle ya da koruma ve gözetme ilişkisi içinde ev halkı olarak bir arada yaşayanların hepsini kapsar.
Vesayet, vesayet organları ve kayyımlık, aile hukukunun ele aldığı son konudur.
Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi, denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir. Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.
Kayyım, belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için atanır.

  • Anlaşmalı boşanma davaları
  • Çekişmeli boşanma davaları
  • Evlilik  Sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri
  • Velayet davaları
  • Mal rejimi davaları