Ticaret ve Şirketler Hukuku /

  • Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu konusunda her türlü hukuki destek verilmesi
  • Şirketlerin birleşme, devralma, bölünme ve hisse devir işlemleri ile şirketlerin tasfiye sürecinin yürütülmesi
  • Genel kurul kararların iptali, şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi, ortaklıktan çıkarma  ve ortaklıktan çıkma davalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi
  • Sermaye artırımı ve azaltılması konusunda hukuki destek verilmesi