Ulusal Ve Uluslararası Tahkim /

  • Uluslararası uyuşmazlıklara ilişkin tahkim, hukuk, ceza davalarının takibi ve Avrupa insan hakları mahkemesinde Strasbourg ‘da resmi dil olan Fransızca dava takibi
  • Ulusal tahkim makamları nezdinde temsil hizmeti sunulması
  • Uluslarası tahkim makamları nezdinde temsil hizmeti sunulması
  • Ulusal veya uluslararası hakem kararlarının tenfizi