Miras Hukuku /

  • Muris muvazaası, mirasın reddi, tenkis, vasiyetnamenin iptali, tereke tespit ve miras hukukuna ilişkin diğer davalara ilişkin avukatlık hizmeti sunulması
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi ve vasiyetname-miras sözleşmelerinin hazırlanması