Kat Mülkiyeti Hukuku /

  • Kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin idari işlemlerin takibi
  • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerce çözümlenmesi
  • Kat irtifakı kurulmasına ilişkin hukuki destek verilmesi