Vergi ve İdare Hukuku /

  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
  • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
  • idari dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
  • İdari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü